Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2013

arabeska
Play fullscreen
Something always brings me back to you..
arabeska

http://glosowanie.duluxletscolour.pl/

Proszę.. oddajcie głosy na Toruń
Dziś przechodziłam koło pawilonu handlowego przy Gagarina koło UMK. Był piękny, czysty i tryskał kolorami tęczy. Bałam się podejść i teraz żałuje bo jak już wróciłam to zastałam tylko obskurne miejsce bez tego blasku. Szkoda, że to był sen. Jeśli też chcecie to zobaczyć zagłosujcie http://glosowanie.duluxletscolour.pl/ranking/"

April 21 2013

arabeska
arabeska
arabeska
Wielu rzeczy nie możemy pojąć, pokazać palcem odtąd dotąd: miłości, nadziei, zaufania. A kiedy przychodzą, doświadczamy ich i wiemy, że to właśnie to.
— ks. dr. Grzegorz Cyran, "Naukowy instytut badań nad cierpieniem", Gazeta Wyborcza, 29.03.13
Reposted from1923 1923 viajablkozcynamonem jablkozcynamonem
arabeska
Kobietę stworzono z żebra mężczyzny. Nie ze stopy , by po niej deptano. Nie z głowy by była mądrzejsza. Ale z żebra, które jest pod ramieniem, mającym ją chronić i być blisko serca, by ją kochać.
arabeska
arabeska
3672 4aee 500
arabeska
1625 4c5c

Reposted fromwaffel waffel viajablkozcynamonem jablkozcynamonem

April 18 2013

arabeska
arabeska
Reposted fromtenderoni tenderoni
arabeska
Reposted fromtenderoni tenderoni
arabeska
2192 cf1d
Reposted fromtenderoni tenderoni
arabeska
9113 4de3
Reposted fromtenderoni tenderoni
arabeska
4581 9c3b
Reposted fromtenderoni tenderoni
arabeska
2736 681a
Reposted fromtenderoni tenderoni
arabeska
2579 f0c6
Reposted fromtenderoni tenderoni
arabeska
5755 4e6f
Reposted fromtenderoni tenderoni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl